بازدیدهای میدانی و پایش های سیستمی موجب ارتقا شاخص های کیفی می شود

درخواست حذف این مطلب
به گزارش شمانیوز، مشروح این گفت و گو به شرح ذیل است.-منطقه پستی شمال غرب در تیرماه حائز رتبه یک کیفیت شده است، دلیل این موفقیت را چه عواملی می دانید؟پس از افت نسبی در رتبه کیفی در اردیبهشت ماه 97، با برنامه ریزی مدون در سرفصل های ذیل و با تلاش و کوشش همکاران در واحدهای مختلف موفق به کسب رتبه برتر در تیرماه شدیم. این سرفصل ها شامل اخذ گزارشات کیفی از پرتال دفتر کیفیت و امور مشتریان و گزارشات بی ترتیبی، تحلیل عملکرد منطقه در کلیه شاخص های کیفیbsc و تهیه گزارشات، برگزاری جلسات پایش شاخصهای کیفی در دوره های پانزده روزه، تعیین مسئولین سنجه و بررسی روزانه سنجه ها و شاخص های کیفی و اعلام سریع به مسئولین پایش در صورت بروز انحراف از معیار، بررسی و حل موارد انحراف از معیار و اجرای تشویق و تنبیه و بازدید و ممیزی از کلیه واحدهای اجرائی بصورت میدانی و ارائه گزارشات آن در جلسات پایش شاخص های کیفی؛ هستند.-در بحث کیفیت و شاخص های مرتبط با آن، مهمترین عوامل ارزیابی چه مواردی هستند؟نظارت و پایش مستمر سیستمی و میدانی در واحدهای اجرایی منطقه، جلسات مستمر بررسی اقدامات اصلاحی و ارایه راهکارهای مناسب، کنترل روزانه از طریق سامانه گزارش مدیریتی و پرتال دفتر کیفیت، آشنایی تمامی پرسنل زیر مجموعه با بحث ها و شاخص های کیفی و ایجاد انگیزه در کنترل های فردی در انجام فرایندهای پستی؛ مهمترین این عوامل می باشند-برای حفظ جایگاه برتر کیفیت چه برنامه ها و اقداماتی لازم است؟حفظ این جایگاه از کسب رتبه مشکل تر و مستلزم صرف انرژی و ایجاد کنترل های بیشتری می باشد. به همین دلیل اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی در زمان مشاهده انحراف از معیارها و تکرار بخشنامه های تأکیدی، بازدیدهای میدانی و پایش های سیستمی از مهمترین فعالیت هایی است که می توان به کمک آنها این جایگاه را حفظ نمود.-وضعیت منطقه در خصوص ترافیک و درآمد را چگونه ارزیابی می کنید؟با توجه به اینکه منطقه پستی شمال غرب در حال حاضر تک محصولی و درآمد و ترافیک آن تا حد زیادی مبتنی بر قرارداد ناجی پاس می باشد ، بنابراین افت تولید کارت شناسایی خودرو ،گواهینامه و... و ارسال مرسولات محتوی آنها تأثیر زیادی بر ترافیک و درآمد منطقه دارد . به همین دلیل با وجود تلاش واحدهای قبول در جذب ترافیک و افزایش درآمد؛ هنوز تا رسیدن به جایگاه و رتبه در خور شأن این منطقه فاصله زیادی وجود دارد که امیدوارم با تلاش همکاران و ایجاد بازارهای جدید، خلا این بخش نیز به زودی مرتفع شود.-اقدامات صورت گرفته منطقه پستی شمال غرب در آستانه ورود اپراتورهای بخش خصوصی به بازار عرضه خدمات پستی را تشریح نمایید.حرکت و اقدام منطقه در این خصوص جدا از حرکت شبکه پستی کشور نیست و همانگونه که شرکت ملزم به تغییرات بنیادی و ساختاری در زمینه بهبود کیفیت و تامین هرچه بیشتر رضایتمندی مشتریان می باشد و بایستی راهکارهای همکاری و تعامل مناسب با اپراتورهای بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهد. این منطقه نیز بعنوان یکی از قطب های اصلی جذب ترافیک و کسب درآمد؛ در مقوله کیفیت نیز می بایست با عزم راسخ تری حرکت نماید.-یکی از اهداف شبکه ملی پست هوشمند سازی خدمات در راستای رسیدن به پستی پویا و سرآمد است. وضعیت خدمات الکترونیکی شرکت، بویژه در منطقه پستی شمال غرب را چگونه ارزیابی می کنید؟بخش عمده خدمات الکترونیکی در منطقه شمال غرب متأثر از ایجاد زیر ساختها و پشتیبانی است که از طریق مرکز فناوری اطلاعات صورت می گیرد. بنابراین با توجه به بافت جمعیتی، سطح آگاهی و تحصیلات ساکنین این منطقه، هوشمند سازی خدمات از اهم برنامه ها و اهداف منطقه می باشد.-در خصوص توسعه بازار، فضای کسب و کار و خروج منطقه شمال غرب از حالت تک محصولی چه اقداماتی انجام می شود؟تفکر ایجاد بازارهای جدید از ابتدای سال در واحدهای قبول، توزیع، تجارت الکترونیک و حتی کدگذاری منطقه جاری و گزارش اقدامات بعمل آمده در جلسه بازاریابی هفتگی بررسی و کنترل می شود. هدف از این برنامه اقدامی همه جانبه و فراگیر در کلیه واحدهای قبول بعنوان مراکز جذب ترافیک و درآمد و در واحد توزیع با استفاده از پتانسیل داشتن اطلاعات جز به جز منطقه توسط موزعین می باشد. به همین منظور موزعینی که سهم بسزایی در معرفی و جذب بازارهای جدید که منجر به عقد قرارداد و کسب درآمد قابل توجه می شوند امتیازات در نظر گرفته می شود.-ارتقا جایگاه پست در جامعه و بالابردن سطح آگاهی مردم از سرویس های پستی چه اقداماتی باید صورت پذیرد؟ابتدایی ترین شیوه؛ آگاه کردن مردم نسبت به خدمات پستی، تبلیغات وسیع در سطح جامعه از طریق رسانه عمومی، جراید و تبلیغات شهری است. در حال حاضر بسیاری از صاحبان حرف و مشاغل از خدمات نوین پستی و سرویس های ایجاد شده بر پایه it در پست اطلاعاتی نداشته و کماکان خدمات پستی را بر مبنای پست قدیم تصور می کنند. به همین دلیل حضور پست در همایشهای مختلف، نمایشگاههای خدمات کشوری، سمینارهای مرتبط و بویژه رسانه ملی بسیار مفید خواهد بود.منبع: روابط عمومی شرکت پست